GIỚI THIỆU

Công ty TNHH MTV Tương tác Xã hội khởi đầu từ ngành sản xuất phần mềm. Công ty được thành lập ngày 04 tháng 09 năm 2012, tại TP.HCM, Việt Nam.


SỨ MỆNH

Chúng tôi xây dựng cho mình một sứ mệnh: Nâng cao năng suất lao động Việt Nam, góp phần tạo ra nhiều của cải vật chất, thúc đẩy sự giàu có trong xã hội.


CHIẾN LƯỢC

Áp dụng công nghệ & quy trình tiên tiến nhất vào việc sản xuất phần mềm. Tạo ra các phần mềm quản lý đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.